Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tanecni_pro_dospele_-_decin [2018/04/16 15:16]
rottenborn
tanecni_pro_dospele_-_decin [2019/01/11 14:08] (aktuální)
rottenborn
Řádek 4: Řádek 4:
   * věková hranice není určena, jak se kdo cítí .... LOL   * věková hranice není určena, jak se kdo cítí .... LOL
   * přihlášení do kurzů v párech   * přihlášení do kurzů v párech
 +  * vstup ve společenském oděvu
  
  
Řádek 17: Řádek 18:
  
   * základní lekce probíhají od ledna do března 2019   * základní lekce probíhají od ledna do března 2019
-  * pokročilí pondělí 20.00 - 22.00 h +  * pokročilí pondělí 20.00 - 22.00 h - **poslední volná místa pro 2 páry** :!: 
-  * začátečníci úterý 20.00 - 22.00 h  +  * začátečníci úterý 20.00 - 22.00 h - **kurz obsazen** :!:
   *   ​[[termíny jednotlivých lekcí - Děčín dospělí|termíny jednotlivých lekcí]]   *   ​[[termíny jednotlivých lekcí - Děčín dospělí|termíny jednotlivých lekcí]]
  
Řádek 24: Řádek 25:
 ===== Přihlášky ===== ===== Přihlášky =====
  
-  * přihlášky ​od 1102018+  * přihlášky ​{{:​prihlasky:​dc_prihlaska_dospeli_2019.docx|Přihláška Word}} nebo {{:​prihlasky:​dc_prihlaska_dospeli_2019.pdf|Přihláška pdf}}
   * přihlášky můžete zasílat na adresu [[supertanec@seznam.cz]] nebo [[supertanec@gmail.com]]   * přihlášky můžete zasílat na adresu [[supertanec@seznam.cz]] nebo [[supertanec@gmail.com]]
   * údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu   * údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu

Osobní nástroje