Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tanecni_pro_dospele_-_decin [2018/04/16 15:16]
rottenborn
tanecni_pro_dospele_-_decin [2018/09/30 10:15] (aktuální)
rottenborn
Řádek 24: Řádek 24:
 ===== Přihlášky ===== ===== Přihlášky =====
  
-  * přihlášky ​od 1102018+  * přihlášky ​{{:​prihlasky:​dc_prihlaska_dospeli_2019.docx|Přihláška Word}} nebo {{:​prihlasky:​dc_prihlaska_dospeli_2019.pdf|Přihláška pdf}}
   * přihlášky můžete zasílat na adresu [[supertanec@seznam.cz]] nebo [[supertanec@gmail.com]]   * přihlášky můžete zasílat na adresu [[supertanec@seznam.cz]] nebo [[supertanec@gmail.com]]
   * údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu   * údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu

Osobní nástroje