Bez potvrzení to nepůjde, aneb jaká protiepidemická opatření budou platit na tančírně!

01.12.2021

Vážení účastníci tančírny,

s blížící se Vánoční tančírnou si Vás dovolujeme seznámit s protiepidemickými pravidly, jež budou na tančírně platit a k jejichž dodržování jsme povinni s ohledem na aktuální nařízení a usnesení Vlády a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

1: Vstup do prostor Národního domu

Pro bezproblémový vstup do prostor Národního domu budeme od každého účastníka vyžadovat jedno z následujících potvrzení:

  • potvrzení o ukončeném očkování (14 dnů od aplikace jednodávkové vakcíny nebo 14 dnů od podání 2. dávky dvoudávkové vakcíny) - posilující dávka není vyžadována;
  • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech zpětně ode dne konání tančírny.

Vzhledem k opuštění testů jako prostředku bezinfekčnosti si Vás dovolujeme upozornit, že potvrzením o provedení (pouze) PCR testu provedeném v uplynulých 72 hodinách se nám mohou prokázat pouze:

  • osoby mladší 18 let;
  • osoby tzv. rozočkované, tedy osoby od okamžiku podání první (nebo jediné) dávky vakcíny bez uplynutí patřičné 14denní doby;
  • osoby s potvrzenou kontraindikací na vakcinaci zanesenou v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN).

Pouze pro úplnost dodáváme, že povinnost prokázání bezinfekčnosti se nevztahuje na osoby mladší 12 let.


Velmi Vám doporučujeme si pro co nejhladší prokázání bezinfekčnosti stáhnout oficiální aplikaci Ministerstva zdravotnictví České republiky: TEČKA!

2: Ochrana dýchacích cest

Nezapomeňte si sebou prosím jeden z následujících prostředků:

Respirátor

třídy FFP2, N95 nebo KN95 a vyšší.

Nanoroušku

splňující obdobnou filtrační účinnost jako respirátor (alespoň 94 %).


Chtěli bychom všechny účastníky požádat o dodržování povinnosti mít zakryté dýchací cesty po celou dobu trvání tančírny a upozorňujeme na možné výjimky, to vše v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 20. 10. 2021, č. 917.

3: Prosba o ohleduplnost a pochopení

Závěrem bychom všechny účastníky chtěli požádat o ohleduplnost k ostatním a pochopení možných zdržení způsobených dodržováním výše zmíněných opatření. Vše zmíněné činíme pro dodržení nám uložených povinností a pro ochranu Vašeho zdraví.

Těšíme se na Vás!

Lucie Rottenbornová a Martin Votroubek