Taneční kurzy pro mládež PŘERUŠENY!

26.11.2021

Vážení kurzisté, drazí rodiče, 

je nám to velice líto, ale taneční kurzy pro mládež v Ústí nad Labem a Děčíně musíme s ohledem na usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021, č. 1066, přerušit. Nejsme totiž schopni realizovat závěrečné věnečky a zároveň bychom kurzy neradi přerušili až po uplynutí všech běžných lekcí, aby si tak kurzisté mohli své taneční dovednosti před znovuuskutečněnými věnečky osvěžit.

O dalším dění vás budeme informovat zde i na našich sociálních sítích.

Pevné zdraví přejí

manželé Rottenbornovi