KURZY PRO MLÁDEŽ V ÚSTÍ NAD LABEM 2021

 • taneční kurzy pro mládež jsou určeny středoškolské mládeži ve věku cca 15 - 20 let
 • hlásit se mohou samostatní chlapci, samostatná děvčata i páry

Stránka se upravuje...

Zápis do kurzů bude zahájen 3. 5. 2021


Kurz A

Pátek; 17:45 - 19:30 hod.; velký sál Domu kultury

Kurz B

Pátek; 20:00 - 21:45 hod.; velký sál Domu kultury



MÍSTO KONÁNÍ

Dům kultury města Ústí nad Labem

velký sál


PŘIHLÁŠKA

 • bude zveřejněna 3. 5. 2021
 • údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu
 • každý účastník vyplňuje přihlášku samostatně
 • přihlášku je třeba odeslat na supertanec@seznam.cz nebo supertanec@gmail.com
 • součástí přihlášky jsou i všeobecné podmínky tanečních kurzů - str. č. 2-3

KURZOVNÉ

 • kurzovné činí Kč 2 000,- Kč na osobu
 • údaje k platbě budou zaslány e-mailem každému účastníkovi po doručení přihlášky cca do 5 pracovních dnů
 • kurzovné je možné hradit i ze zaměstnaneckých fondů

ÚČASTNICKÉ PRŮKAZKY

 • každý kurzista obdrží účastnickou průkazku, která je nutná pro vstup na všechny lekce
 • termín předání bude upřesněn

TERMÍNY LEKCÍ

 • Pokud není uvedeno jinak, lekce začínají v 17:45 hod. (kurz A) a ve 20:00 hod. (kurz B). Změna termínů vyhrazena.
 • Kurzisté se u vstupu prokazují účastnickou průkazkou. 
 • Všechny lekce jsou veřejně přístupné. Vzhledem k možným epidemiologickým opatřením může docházet k regulaci počtu návštěvníků.
 • Vstupné pro veřejnost: běžná lekce 50,- Kč, prodloužená 150,- Kč, závěrečný věneček 250,- Kč.
 • Pokladna pro taneční kurzy je otevřena pouze v době konání tanečních lekcí od 17:15 do 21:00 hod.
 • Vstupenky na I. prodlouženou jsou k dispozici na 5. lekci a v pokladně DK hodinu před zahájením akce tj. od 17:00 hod.
 • Vstupenky na II. prodlouženou jsou k dispozici na 8. lekci a v pokladně DK hodinu před zahájením akce tj. od 17:00 hod.
 • Vstupenky na závěrečný věneček (vstupenky na místa) jsou k dispozici na 6., 7., 8. lekci a v pokladně DK na II. prodloužené od 19:00 hod.
 • Vstupenky na místa na závěrečný věneček jsou omezeny 4 ks na účastníka (při koupi nutno doložit originál vstupní průkazky).
 • Ztráta originálu vstupní průkazky znamená i ztrátu možnosti přednostní koupě vstupenek na závěrečný věneček.
 • Neprodané vstupenky na věneček budou k dispozici od 9. lekce.
 • Vstup ve společenském oděvu platí pro návštěvníky na prodloužených a závěrečném věnečku, pro kurzisty vždy (formal dress, black tie).

1. lekce pátek 

2.lekce pátek 

3. lekce pátek

4. lekce pátek 

5. lekce pátek 

I. prodloužená pátek      kurz A

                          sobota    kurz B

6. lekce pátek 

7. lekce pátek

8. lekce pátek 

II. prodloužená pátek    kurz A

                            sobota  kurz B

9. lekce pátek 

10. lekce neděle

Závěrečný věneček pátek  kurz A

                                   sobota  kurz B