KURZY PRO MLÁDEŽ V ÚSTÍ NAD LABEM 2021

 • taneční kurzy pro mládež jsou určeny středoškolské mládeži ve věku cca 15 - 20 let
 • hlásit se mohou samostatní chlapci, samostatná děvčata i páry

Zápis do kurzů zahájen 3. 5. 2021


Kurz A

Pátek; 17:45 - 19:30 h; velký sál Domu kultury

volná místa

Kurz B

Pátek; 20:00 - 21:45 h; velký sál Domu kultury

volná místa již jen pro 2 samostatné chlapceMÍSTO KONÁNÍ

Dům kultury města Ústí nad Labem

velký sál


PŘIHLÁŠKA

 • údaje z přihlášky je možné napsat i přímo do e-mailu
 • každý účastník vyplňuje přihlášku samostatně
 • přihlášku je třeba odeslat na supertanec@seznam.cz 
 • součástí přihlášky jsou i všeobecné podmínky tanečních kurzů - str. č. 2-3

KURZOVNÉ

 • kurzovné činí Kč 2 200,-  na osobu
 • kurzovné je možné rozdělit na zálohu (rezervační poplatek) Kč 500,- a doplatek Kč 1 700,-
 • doplatek je splatný až 2. září 2021
 • údaje k platbě budou zaslány e-mailem každému účastníkovi po doručení přihlášky cca do 5 pracovních dnů
 • kurzovné je možné hradit i ze zaměstnaneckých fondů

ÚČASTNICKÉ PRŮKAZKY

 • každý kurzista obdrží účastnickou průkazku, která je nutná pro vstup na všechny lekce
 • termín předání čtvrtek 2. září 2021 (14 - 17 hod) v prostorách šaten Domu kultury v Ústí nad Labem
 • osobní účast není nutná

TERMÍNY LEKCÍ

 • Pokud není uvedeno jinak, lekce začínají v 17:45 h (kurz A) a ve 20:00 h (kurz B). Změna termínů vyhrazena.
 • Kurzisté se u vstupu prokazují účastnickou průkazkou. 
 • Všechny lekce jsou veřejně přístupné. Vzhledem k možným epidemiologickým opatřením může docházet k regulaci počtu návštěvníků.
 • Vstupné pro veřejnost: běžná lekce 50,- Kč, prodloužená 150,- Kč, závěrečný věneček 250,- Kč.
 • Pokladna pro taneční kurzy je otevřena pouze v době konání tanečních lekcí od 17:15 do 21:00 h.
 • Vstupenky na I. prodlouženou jsou k dispozici na 5. lekci a v pokladně DK hodinu před zahájením akce tj. od 17:00 h.
 • Vstupenky na II. prodlouženou jsou k dispozici na 8. lekci a v pokladně DK hodinu před zahájením akce tj. od 17:00 h.
 • Vstupenky na závěrečný věneček (vstupenky na místa) jsou k dispozici na 6., 7., 8. lekci a v pokladně DK na II. prodloužené od 19:00 h.
 • Vstupenky na místa na závěrečný věneček jsou omezeny 4 ks na účastníka (při koupi nutno doložit originál vstupní průkazky).
 • Ztráta originálu vstupní průkazky znamená i ztrátu možnosti přednostní koupě vstupenek na závěrečný věneček.
 • Neprodané vstupenky na věneček jsou k dispozici od 9. lekce.
 • Vstup ve společenském oděvu platí pro návštěvníky na prodloužených a závěrečném věnečku, pro kurzisty vždy (formal dress, black tie).

1. lekce pátek     10. 9. 2021      (od 17.45 a 20.00 h)

2.lekce pátek     17. 9.

3. lekce pátek    24. 9.

4. lekce pátek     1. 10.

5. lekce pátek     8. 10.

I. prodloužená pátek   15. 10.    kurz A   (18 - 21 h)

                          sobota 16. 10.    kurz B   (18 - 21 h)

6. lekce pátek      22. 10.

7. lekce pondělí   25. 10.

8. lekce neděle     7. 11.

II. prodloužená  pátek  12. 11.    kurz A   (18 - 21 h)

                            sobota 13. 11.   kurz B   (18 - 21 h)

9. lekce pátek     19. 11.

10. lekce pátek    26. 11.

Závěrečný věneček pátek   3. 12.  kurz A  (18 - 22 h)

                                   sobota 4. 12.  kurz B  (18 - 22 h)