Vítejte
 
na webových stránkách

tanečních kurzů manželů Rottenbornových

Drazí návštěvníci,

věříme, že si naleznete v naší nabídce kurz, který vám bude vyhovovat. A stejně tak věříme, že budete spokojeni s jejich kvalitou a svým tanečním pokrokem.


Jsme profesionálními členy Svazu učitelů tance České republiky.


Martina a Jan Rottenbornovi

Taneční kurzy pro mládež PŘERUŠENY!

Vážení kurzisté, drazí rodiče,

je nám to velice líto, ale taneční kurzy pro mládež v Ústí nad Labem a Děčíně musíme s ohledem na usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021, č. 1066přerušit. Nejsme totiž schopni realizovat závěrečné věnečky a zároveň bychom kurzy neradi přerušili až po uplynutí všech běžných lekcí, aby si tak kurzisté mohli své taneční dovednosti před znovuuskutečněnými věnečky osvěžit.

O dalším dění vás budeme informovat zde i na našich sociálních sítích.

Pevné zdraví přejí

manželé Rottenbornovi

Zkratkou k tomu, co vás zajímá: 

Právě probíhají kurzy započaté v září 2021:

Zahájili jsme přihlašování do kurzů pro dospělé v roce 2022:

Pořádáme taneční kurzy pro mládež i dospělé!

Náš domov je tam, kde jsou lidé s láskou k tanci!

Naše kurzy pořádáme hned ve dvou městech, a to v Ústí nad Labem a Děčíně. 

ÚSTÍ NAD LABEM

Lekce probíhají v prostorách velkého sálu Domu kultury města

Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem

DĚČÍN

Nyní nově probíhají v Knihovním sále na Zámku Děčín.

Dlouhá Jízda 1254, 405 02 Děčín 

Podívejte se, co se u nás aktuálně děje!