Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb v rámci výuky tance a doprovodného společenského, kulturního a zábavného programu pod obchodní značkou "Taneční kurzy manželů Rottenbornových" a jí podřízenými značkami pořádaných Ing. Martinou Rottenbornovou, IČO: 762 02 526, a RNDr. Mgr. Janem Rottenbornem, IČO: 682 91 213, oba se sídlem Lisztova 2, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika. 

Vážení návštěvníci a zájemci o naše služby,

s ohledem na velký počet právních vztahů, do kterých vstupujeme při pořádání nejen tanečních kurzů, jsme z podstaty věci nuceni kodifikovat některá základní pravidla průběhu naší komunikace a smluvní spolupráce s Vámi. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou tzv. nepřímým smluvním ujednáním a představují tak nedílnou součást veškerých smluvních vztahů, k nimž se dle jejich obsahu vztahují. Krom zákonné úpravy tak i tyto podmínky regulují právní vztahy vzniklé ze smluv, které společně uzavíráme na denní bázi, ať už při zakoupení vstupenky nebo při zápisu do kurzů.

Věnujte jim proto, prosím, patřičnou pozornost, a v případě nejasností se na nás neváhejte obracet na dostupných kontaktech.
Pro větší přehlednost si Vám dovolujeme nabídnout veškerá vyhotovení Všeobecných obchodních podmínek v samostatných dokumentech ve formátu PDF, pro jejichž stažení doporučujeme stažení jakéhokoliv programu umožňujícího jejich čtení, například Adobe Acrobat Reader DC.