O společenském tanci

Společenské tance (Social Dance) se dělí do tří velkých skupin: 

Standardní tance 

(Ballroom Dance, Modern Dance)

Jsou tance vytvořené uměle anglickými profesionálními učiteli tance koncem 20. let 20. století. Vznikly na základě dlouhodobého důkladného studia vybraných tanců, které nejvíce vyhovovali mentalitě Angličanů, jak v oblasti tzv. společenského tance (Social Dance), tak i z hlediska soutěžního. 

Již v roce 1920 se angličtí učitelé tance na první Informal Conference dohodli, že je třeba z tanců vyřadit prvky, které brání plynulému postupu vpřed. Na základě tanečních ukázek v podání nejlepších tanečníků té doby, přednášek a diskuze, byly pak na Great Conference v roce 1929 zařazeny do standardních tanců waltz, foxtrot, quickstep, tango a blues. Jejich základní a nejjednodušší kroky byly přesně definovány a pro každý tanec bylo určeno tempo. Ještě dnes představují tyto kroky základní figury standardních tanců.

Standardní tance jsou také nazývány tanci anglického stylu. Co si můžeme pod tímto spojením představit? Je to stav, kdy pár doslova pluje po taneční ploše. Je to maximum pohybu s minimem námahy a lehkostí. 

V současnosti jsou standardní tance podle konzervativních Angličanů také označovány jako tance moderní (Modern Ballroom Dancing). Vnější forma standardních tanců je charakterizována uzavřeným párovým držením, švihovým pohybem po celém parketu, frakem, dlouhými dámskými šaty a hudbou 30. let.

Mezi standardní tance řadíme waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep.

Latinsko-americké tance 

(Latin)

Jsou podstatně mladší než tance standardní. Tance Latinské Ameriky, stejně jako doprovodná hudba překypují rytmickou pestrostí, nezkrotností, temperamentem, smyslností, živočišností a obrovským citovým nábojem. 

I přes snahu o standardizaci pohybu není charakteristická pouze forma, ale spíš obsah těchto tanců. Tance jsou uvolněnější nejen v držení párů, ale i v oblečení, pohyb je možný nejen na místě, ale i do prostoru a hudba je velmi rozmanitá.

Mezi tance latinsko-americké řadíme sambu, cha cha cha, rumbu, paso doble, jive a různé další tance.

Ostatní tance


Do této kategorie patří tance nezařazené do kategorií již zmíněných. 

Mohou to být tance lidové, národní, historické apod. 

Řadíme mezi ně např. blues, polku, čardáš, swing nebo country.