O tanečních kurzech

Taneční kurzy v českém pojetí jsou ve světě naprosto unikátní záležitostí. Podobnou tradici, i když v omezené míře, mohou zažít pouze na Slovensku, Rakousku či Německu. Tradice tanečních kurzů u nás sahá až do doby vzniku české polky (tedy až doby okolo roku 1830). 

Výuku v "tanečních" u nás zajišťují taneční mistři, kteří se již od roku 1895 sdružují v profesní organizaci. Původní název byl "Klub tanečních mistrů v Království Českém" a byla to druhá nejstarší taneční organizaci na světe (Angličané nás předběhli pouze o tři roky). 

S vyhlášením Československé republiky v roce 1918 byla založena nová korporace a to "Organisace koncesovaných tanečních mistrů Československého státu s ústředím v Praze" (OTM). Od roku 1933 jsou taneční mistři organizováni ve Svazu československých učitelů tance a nauky o slušnosti a majitelů tanečních škol. 

Do dnešní podoby tato profesní organizace přetrvala jako Svaz učitelů tance (SUT). Tato organizace je členem světové profesionální taneční organizace, tedy World Dance & Dance Sport Council (WD&DSC). Garantuje prvotřídní kvalitu výuky tance v celé České republice, organizuje vzdělávací akce apod. 

Taneční lekce v rámci námi vedených kurzů se skládá ze dvou třičtvrtěhodinových částí, mezi kterými je 15 minut přestávky. Lekce prodloužené trvají  2,5 - 3 hodiny a závěrečný věneček 3 - 4 hodiny.