Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby. K osobním údajům patří také různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. Osobním údajem tak je jméno, adresa, rodinný stav, údaj o zdravotním stavu, IP adresa nebo bezpečnostní log.

Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány adresy webových stránek, z nichž se návštěvníci připojují na naše webové stránky a počty přístupů k jednotlivým stránkám v čase, a to vše pouze v počtech, v případě Vašeho výslovného kontaktu prostřednictvím zveřejněných webových formulářů pak rovněž IP adresa pro možnou ochranu před spamujícími zprávami.

Obecně pak neshromažďujeme žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webových formulářů, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Stejně tak se výše uvedené netýká údajů, které sdělujete prostřednictvím nákupu vstupného a které byste beztak sdělili v rámci jiného prostředku komunikace s námi. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a mi ji použijeme pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení") a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a zpracování osobních údajů na jiných webových stránkách, na které prostřednictvím svých webových stránek odkazujeme.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu a správy webových stránek, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah našich webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Právní důvod zpracování údajů

Právním důvodem zpracovávání údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

Cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. "účastníka" ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2024