Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla
Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány adresy webových stránek, z nichž se návštěvníci připojují na naše webové stránky a počty přístupů k jednotlivým stránkám v čase, a to vše pouze v počtech, nikoliv v detailech konkrétních IP adres nebo jmen či jiných kontaktních adres.

Neshromažďujeme žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového kontaktního formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Stejně tak se výše uvedené netýká údajů, které sdělujete prostřednictvím nákupu vstupného a které byste beztak sdělili v rámci jiného prostředku komunikace s námi. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a mi ji použijeme pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů
Náš poskytovatel připojení k internetu a správy webových stránek, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah našich webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
Nepoužíváme cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Právní důvod zpracování údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Změny
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

V Ústí nad Labem dne 8. 3. 2022