Tanec  jako...

Tanec provází lidstvo od nepaměti. Lze ho vnímat v nejrůznějších směrech, kupříkladu jako zvláštní druh umění, dále jako prostředek společenské zdvořilosti, rovněž ho lze charakterizovat jako nástroj komunikace a v neposlední řadě je dnes pojímán také jako sportovní disciplína.


Právě tak jako umění výtvarné, hudební či architektonické, podléhá i tanec historickému vývoji a moderním trendům. Bylo by při nejmenším obtížné vytvořit seznam tanců nebo tanečních stylů, neboť tanec ruku v ruce se společností mění svou podobu v závislosti na místě, čase i společenské situaci. V našich kurzech se zaměřujeme na tance společenské, tedy vhodné především pro události jako plesy nebo recepce, to však neznamená, že se kurzisté nesetkají i s tanci lidovými nebo skupinovými.

"Myšlení je nejhorší chyba při tanci, kterou může tanečník udělat. Musíte tanec cítit."

Michael Jackson


Netřeba pak zdůrazňovat, že osoba znalá tance se ve společnosti jistě neztratí! Lekce tance totiž nejsou pouhým odříkáváním a mechanickým opakováním kroků za doprovodu hudby. Výuka k tanci je výukou ke zdvořilost, pokoře, ohleduplnosti a galantnosti. Troufáme si tvrdit, že tanec obohacuje člověka stejně tak na parketu jako mimo něj!

"Důležitější je, jaký jsi člověk, než jaký jsi tanečník."

Marcia Haydee


Komunikace prostřednictvím tance je bezesporu jednou z nejnáročnějších. Vyjádřit pocit nebo myšlenku beze slova se může většině z nás zdát nedosažitelné, přitom lze s jistotou říci, že jeden tanec často vydá za mnoho někdy i zbytečných slov. Zde přiznáváme, že jde o náročnou výzvu, která i pro profesionální tanečníky často znamená dlouhý a náročný trénink. Naši kurzisté se ale nemusí obávat, neboť prostá radost z tance nevyžaduje takřka žádnou námahu, kromě odvahy se do tance pustit!

"Vnímám tanec jako komunikaci mezi tělem a duší, jako vyjádření toho, pro co je těžké nalézt slova."

Ruth St-Denis


Byť prozatím nevídáme tanec na olympijských hrách, je bezesporu i tanec sportem, a to sportem náročným. Fyzické vytížení tanečníků lze bez diskuse přirovnat k zátěži atletů při sprintu na běžeckém oválu nebo posilování, to navíc nejen se svou vahou. Přitom pohyb na parketě při několika párech najednou může mnohdy připomínat partii šachu. 

Pro účely tanečního sportu byly zřízeny nejrůznější svazy a organizace. Na světové úrovni si dovolujeme odkázat především na Mezinárodní organizaci tanečního sportu, s našich podmínkách pak na Český svaz tanečního sportu.

Taneční soutěže jsou přitom nejen významným sportovním svátkem, ale rovněž příležitostí pro veřejnost se s tancem seznámit, a to v té nejvyšší kvalitě. 

Pro účely výuky tanečního sportu jsou, na rozdíl od tanečních kurzů především pro začátečníky, zřizovány sportovní taneční kluby, jejichž seznam lze nalézt zde.

"Když vynechám trénink jeden den, tak to poznám já. Když vynechám trénink dva dny, pozná to učitel. Když vynechám trénink tři dny, pozná to obecenstvo."

Rudolf Nurejev