Taneční kurzy pro mládež

"Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!"

Taneční kurzy pro mládež pořádáme od září do prosince, a to jak v Ústí nad Labem, tak i v Děčíně: