TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

"Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!"

Taneční kurzy pro mládež v tomto roce (2020) pořádáme od září do prosince, a to jak v Ústí nad Labem, tak i v Děčíně: