Hygienická pravidla

Na základě opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví se v tanečních kurzech řídíme následujícími pravidly, která upravujeme dle aktuální situace.

  • Bezprostředně po vstupu do prostor konání kurzů, prosím, použijte připravené dezinfekční prostředky v předsálí. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
  • Během tanečních kurzů se snažte dodržovat maximálně možné odstupy od ostatních tanečních párů, pořadatelů, při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě.
  • Do sálu vstupujte pouze na základě pokynů pořadatelů. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněn vstup následující skupině.
  • Před odchodem ze sálu znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.


Tato pravidla vstupují v platnost ke dni 20. 3. 2022