Hygienická pravidla

Na základě opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví se v tanečních kurzech řídíme následujícími pravidly, která upravujeme dle aktuální situace.

  1. prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  2. aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  3. u dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin s negativním výsledkem. (viz Covid portál státní správy - systém O-N).
  • Bezprostředně po vstupu do prostor konání kurzů, prosím, použijte připravené dezinfekční prostředky v předsálí. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
  • Během tanečních kurzů se snažte dodržovat maximálně možné odstupy od ostatních tanečních párů, pořadatelů, při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě.
  • Účastníkům kurzu a divákům je vstup do vnitřních prostor povolen pouze se zakrytím dýchacích cest.
  • Do sálu vstupujte pouze na základě pokynů pořadatelů. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněn vstup následující skupině.
  • Před odchodem ze sálu znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.


Tato pravidla vstupují v platnost ke dni 22. 11. 2021