Hygienická pravidla

Na základě opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí se v tanečních kurzech řídíme následujícími pravidly, která aktualizujeme dle aktuální situace.

  • Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Tanečníkům se zjevným projevem respiračního onemocnění nemusí být umožněn vstup na lekci.
  • Bezprostředně po vstupu do prostor konání kurzů, prosím, použijte připravené dezinfekční prostředky, které jsou viditelně označeny ve vstupním foyeru. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následné dezinfekci.
  • Během tanečních kurzů se snažte dodržovat odstupy 2 m od ostatních tanečních párů, pořadatelů, při použití šatny, toalet či baru. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry.
  • Po celou dobu tanečních kurzů tzn. i během tance, platí povinnost nosit roušku.
  • Divákům je vstup na lekce povolen pouze se zakrytím dýchacích cest. Počet diváků je omezen tak, aby celkový počet všech osob na sále nepřesáhl číslo 500. Návštěvníci využívají toalety a občerstvení pouze v době, kdy neprobíhá přestávka pro tanečníky.
  • Do sálu vstupujte pouze na základě pokynu pořadatelů. V případě, že se v sále střídá více skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněn vstup následující skupině. Návštěvníci při odchodu budou nasměrováni na boční schodiště.
  • Před odchodem ze sálu znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce.
  • aktualizováno 25. září 2020